02154103تلفن تماس

میلگرد ساده برخلاف نوع آجدار آن از سطح صافی برخوردار است و مقاومت کششی آهن، 23 کیلوگرم بر میلی متر مربع می باشد. این میلگرد ها علاوه بر استفاده در سازه های بتن آرمه بمنظور جبران مقاومت کششی پائین آن (بتن) در شفت های صنعتی و نما و ... نیز استفاده می شود. در کشور های مختلف استاندارد های مختلفی برای میلگرد وجود دارد که در ارتباط با خواص مکانیکی فولاد ها در هر استانداردی طبقه بندی هایی وجود دارد. در ایران عمده فولاد های میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می شوند که منطبق با استاندارد های روسی می باشند. استاندارد های A2 و A3 که برای میلگرد آجدار استفاده می شود، در این میلگرد ساده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد ساده سایز: 8

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 نورد جهان شاخه 6 متری کارخانه 19,500 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 نورد امیدی شاخه 6 متری کارخانه 18,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 نورد جهان شاخه 6 متری کارخانه 19,000 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 نورد امیر شاخه 6 متری کارخانه 17,050 50 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 نورد امیر شاخه 6 متری کارخانه 20,700 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 نورد امیر شاخه 6 متری کارخانه 20,700 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 نورد امیر شاخه 6 متری کارخانه 20,700 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 نورد امیر شاخه 6 متری کارخانه 20,700 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 نورد امیر شاخه 6 متری کارخانه 20,700 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 25

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 28

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
28 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد ساده سایز: 32

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 آیین صنعت شاخه 6 متری کارخانه 20,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
32 نورد نوین متین شاخه 6 متری کارخانه 23,000 500 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید