02154103تلفن تماس

میلگرد آجدار از پر کاربرد ترین محصولات فلزی در صنعت ساختمان و سازه های بتنی می باشد که به همین دلیل بر جستگی هایی بر روی میلگرد ایجاد می شود تا در هنگام ساخت بتن مصلح، موجب چسبندگی بیشتر و انسجام بهتری شود. میلگرد آجدار در استاندارد های A2-A3 و A4 در بازار موجود است که از این بین، میلگرد آجدار با استاندارد A3 تقاضای بیشتری دارد. قیمت میلگرد آجدار بسته به کارخانه تولید کننده آن کمی متفاوت است. در سایت آهن پرایس می توانید با مقایسه قیمت میلگرد آجدار اکثر کارخانه ها نسبت به خرید محصول مورد نظر اقدام نمائید. از جمله کارخانه های تولید کننده میلگرد در ایران می توان به: ذوب آهن اصفهان، فولاد کویر کاشان، فولاد خراسان، فولاد قزوین، آریا ذوب، پرشین، هیربد، آریان فولاد و ... اشاره نمود.

میلگرد آجدار سایز: 8

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 فولاد قزوین استاندارد A2 22,800 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
8 ظفربناب استاندارد A2 22,850 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
8 سیادن ابهر استاندارد A2 22,600 250 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
8 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 22,400 600 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 22,000 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
8 هیربد زرندیه استاندارد A2 21,800 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
8 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 21,400 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
8 کویرکاشان استاندارد A3 24,000 0 1396/07/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 فولاد قزوین استاندارد A2 21,600 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
10 کویرکاشان استاندارد A3 24,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
10 ظفربناب استاندارد A2 22,650 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
10 شاهرود استاندارد A3 23,050 550 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A2 21,300 600 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
10 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 21,350 450 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
10 آریان فولاد استاندارد A2 21,700 1000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
10 پرشین فولاد استاندارد A3 22,400 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 21,500 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 هیربد زرندیه استاندارد A2 21,500 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 البرز غرب استاندارد A2 20,500 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 21,250 1050 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 22,400 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 نیشابور استاندارد A3 22,500 1110 1396/07/25 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A3 21,000 500 1396/07/24 اطلاعات بیشتر
10 جهان فولاد غرب استاندارد A2 21,000 400 1396/07/24 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 فولاد قزوین استاندارد A2 21,600 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
12 ظفربناب استاندارد A2 22,250 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A2 21,300 600 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
12 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 21,100 550 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 23,800 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
12 آریان فولاد استاندارد A2 21,700 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
12 پرشین فولاد استاندارد A3 22,300 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 هیربد زرندیه استاندارد A3 21,000 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 امیرکبیر خزر استاندارد A3 21,000 300 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 کویرکاشان استاندارد A3 22,900 0 1396/07/27 اطلاعات بیشتر
12 ظفربناب استاندارد A3 22,200 1400 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
12 نیشابور استاندارد A3 23,000 2110 1396/07/25 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A3 21,000 500 1396/07/24 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 کویرکاشان استاندارد A3 22,900 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 ظفربناب استاندارد A3 22,250 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 شاهرود استاندارد A3 21,050 500 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 سیادن ابهر استاندارد A3 20,800 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 21,100 550 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 23,500 200 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 البرز غرب استاندارد A3 20,700 500 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 پرشین فولاد استاندارد A3 21,400 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
14 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,700 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
14 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
14 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,650 50 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
14 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
14 البرز غرب استاندارد A2 20,600 20600 1396/07/25 اطلاعات بیشتر
14 نیشابور استاندارد A3 22,000 1610 1396/07/25 اطلاعات بیشتر
14 جهان فولاد غرب استاندارد A3 21,000 400 1396/07/24 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 کویرکاشان استاندارد A3 22,900 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 ظفربناب استاندارد A3 22,250 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 شاهرود استاندارد A3 21,050 500 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 سیادن ابهر استاندارد A3 20,800 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 21,100 550 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 23,400 200 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 البرز غرب استاندارد A3 20,700 500 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 پرشین فولاد استاندارد A3 21,400 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
16 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,700 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
16 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
16 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,650 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
16 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
16 نیشابور استاندارد A3 22,000 1610 1396/07/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 ظفربناب استاندارد A3 22,250 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 شاهرود استاندارد A3 21,050 500 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 سیادن ابهر استاندارد A3 20,800 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 21,100 550 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,450 100 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 پرشین فولاد استاندارد A3 21,400 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
18 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,700 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
18 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
18 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
18 نیشابور استاندارد A3 22,000 1610 1396/07/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 ظفربناب استاندارد A3 22,250 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 شاهرود استاندارد A3 21,050 500 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 سیادن ابهر استاندارد A3 20,800 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 21,100 550 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,450 100 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 پرشین فولاد استاندارد A3 21,400 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
20 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,700 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
20 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
20 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
20 نیشابور استاندارد A3 22,000 1610 1396/07/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 ظفربناب استاندارد A3 22,250 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 شاهرود استاندارد A3 21,050 500 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 سیادن ابهر استاندارد A3 20,800 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,450 100 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 پرشین فولاد استاندارد A3 21,400 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
22 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,700 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
22 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
22 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
22 نیشابور استاندارد A3 22,000 1610 1396/07/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 25

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
25 ظفربناب استاندارد A3 22,250 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
25 شاهرود استاندارد A3 21,050 500 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
25 سیادن ابهر استاندارد A3 20,800 800 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,450 100 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
25 پرشین فولاد استاندارد A3 21,400 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
25 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,700 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
25 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
25 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
25 نیشابور استاندارد A3 22,000 1610 1396/07/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 28

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
28 ظفربناب استاندارد A3 22,250 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,450 100 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
28 پرشین فولاد استاندارد A3 21,900 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
28 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
28 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
28 هیربد زرندیه استاندارد A3 21,300 300 1396/07/25 اطلاعات بیشتر
28 نیشابور استاندارد A3 22,000 1610 1396/07/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 30

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 32

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,450 100 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
32 پرشین فولاد استاندارد A3 21,900 400 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,300 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
32 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,700 600 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
32 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
32 میانه استاندارد A3 20,300 350 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
32 نیشابور استاندارد A3 23,000 2110 1396/07/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 36

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
36 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 40

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 کویرکاشان استاندارد A3 22,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار میلگرد آجدار

اخبار بازار میلگرد و ورق گرم در چین

اخبار جدید از بازار میلگرد صادراتی در چین حاکی از کاهش جزئی قیمت ها در این بازار است. طبق آخرین گزارش هایی که از بازار این کشور به دست رسیده است، قیمت میلگرد صادراتی چینی حدود 5 دلار در هر تن فوب کاهش قیمت داشته است. البته لازم به ذکر است که به دلیل بالا رفتن قیمت های در خواستی از سوی خریداران، کمی بازار بهبود یافت. از سویی دیگر به دلیل کاهش پیدا کردن قیمت ها در بازار داخلی، بسیاری از فعالان در این بازار نگران هستند تا این کاهش قیمت بر 

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید