02154103تلفن تماس

میلگرد آجدار از پر کاربرد ترین محصولات فلزی در صنعت ساختمان و سازه های بتنی می باشد که به همین دلیل بر جستگی هایی بر روی میلگرد ایجاد می شود تا در هنگام ساخت بتن مصلح، موجب چسبندگی بیشتر و انسجام بهتری شود. میلگرد آجدار در استاندارد های A2-A3 و A4 در بازار موجود است که از این بین، میلگرد آجدار با استاندارد A3 تقاضای بیشتری دارد. قیمت میلگرد آجدار بسته به کارخانه تولید کننده آن کمی متفاوت است. در سایت آهن پرایس می توانید با مقایسه قیمت میلگرد آجدار اکثر کارخانه ها نسبت به خرید محصول مورد نظر اقدام نمائید. از جمله کارخانه های تولید کننده میلگرد در ایران می توان به: ذوب آهن اصفهان، فولاد کویر کاشان، فولاد خراسان، فولاد قزوین، آریا ذوب، پرشین، هیربد، آریان فولاد و ... اشاره نمود.

میلگرد آجدار سایز: 8

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 فولاد قزوین استاندارد A2 20,220 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 20,800 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
8 کویرکاشان استاندارد A3 21,100 3500 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
8 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 20,550 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
8 سیادن ابهر استاندارد A2 20,400 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
8 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 20,600 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
8 ظفربناب استاندارد A2 20,600 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
8 هیربد زرندیه استاندارد A2 20,800 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
8 پرشین فولاد استاندارد A2 21,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 فولاد قزوین استاندارد A2 19,520 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 20,500 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 کویرکاشان استاندارد A3 21,100 3900 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 شاهرود استاندارد A3 20,500 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,250 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 20,200 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A2 19,600 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 آریان فولاد استاندارد A3 19,300 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 20,400 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 ظفربناب استاندارد A2 20,400 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 هیربد زرندیه استاندارد A2 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 نیشابور استاندارد A3 21,170 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
10 پرشین فولاد استاندارد A3 21,000 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 فولاد قزوین استاندارد A2 19,520 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 کویرکاشان استاندارد A3 20,700 4200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 شاهرود استاندارد A3 20,200 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 19,700 150 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A2 19,600 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 آریان فولاد استاندارد A3 19,300 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,800 4300 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 ظفربناب استاندارد A3 20,100 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,000 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 نیشابور استاندارد A3 20,670 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,500 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
12 پرشین فولاد استاندارد A3 20,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 کویرکاشان استاندارد A3 20,700 4200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 شاهرود استاندارد A3 19,800 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 امیرکبیر خزر استاندارد A3 19,650 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 19,700 150 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 سیادن ابهر استاندارد A3 19,400 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 آریان فولاد استاندارد A3 19,400 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 ظفربناب استاندارد A3 20,000 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 هیربد زرندیه استاندارد A3 19,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 نیشابور استاندارد A3 20,170 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,500 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
14 پرشین فولاد استاندارد A3 20,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 کویرکاشان استاندارد A3 20,700 4200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 شاهرود استاندارد A3 19,800 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 امیرکبیر خزر استاندارد A3 19,650 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 19,700 250 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 سیادن ابهر استاندارد A3 19,400 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد استاندارد A3 19,400 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 ظفربناب استاندارد A3 20,000 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 هیربد زرندیه استاندارد A3 19,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 نیشابور استاندارد A3 20,170 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,500 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
16 پرشین فولاد استاندارد A3 19,800 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 کویرکاشان استاندارد A3 20,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 شاهرود استاندارد A3 19,800 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 19,700 250 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 سیادن ابهر استاندارد A3 19,400 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد استاندارد A3 19,400 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 ظفربناب استاندارد A3 20,000 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 هیربد زرندیه استاندارد A3 19,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 نیشابور استاندارد A3 20,170 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,200 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
18 پرشین فولاد استاندارد A3 19,800 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 کویرکاشان استاندارد A3 20,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 شاهرود استاندارد A3 19,800 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 19,700 250 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 سیادن ابهر استاندارد A3 19,400 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد استاندارد A3 19,400 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 ظفربناب استاندارد A3 20,000 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 هیربد زرندیه استاندارد A3 19,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 نیشابور استاندارد A3 20,170 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,200 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
20 پرشین فولاد استاندارد A3 19,800 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 کویرکاشان استاندارد A3 20,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 شاهرود استاندارد A3 19,800 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 سیادن ابهر استاندارد A3 19,400 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 آریان فولاد استاندارد A3 19,400 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 ظفربناب استاندارد A3 20,000 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 هیربد زرندیه استاندارد A3 19,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 نیشابور استاندارد A3 20,170 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,200 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
22 پرشین فولاد استاندارد A3 19,800 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 25

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 کویرکاشان استاندارد A3 20,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 شاهرود استاندارد A3 19,800 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 سیادن ابهر استاندارد A3 19,400 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 آریان فولاد استاندارد A3 19,400 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 ظفربناب استاندارد A3 20,000 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 هیربد زرندیه استاندارد A3 19,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 نیشابور استاندارد A3 20,170 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,200 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
25 پرشین فولاد استاندارد A3 19,800 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 28

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 کویرکاشان استاندارد A3 20,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 آریان فولاد استاندارد A3 19,400 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 ظفربناب استاندارد A3 20,000 50 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 هیربد زرندیه استاندارد A3 19,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 نیشابور استاندارد A3 20,170 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,200 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 پرشین فولاد استاندارد A3 20,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
28 شاهرود استاندارد A3 20,000 0 1396/04/31 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 32

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 کویرکاشان استاندارد A3 20,600 4400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 آریان فولاد استاندارد A3 19,400 200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 نیک صدرای توس استاندارد A3 19,800 4300 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 20,200 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 هیربد زرندیه استاندارد A3 19,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 نیشابور استاندارد A3 20,670 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 20,200 100 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 پرشین فولاد استاندارد A3 20,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
32 شاهرود استاندارد A3 20,400 0 1396/04/31 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 36

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
36 کویرکاشان استاندارد A3 20,600 3400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 40

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 کویرکاشان استاندارد A3 20,600 3400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید