02154103تلفن تماس

از اصلی ترین پروفیل های ساختمانی تیرآهن می باشد که علاوه بر کاربرد در ساختمان، در صنعت نیز پر کاربرد است. تیرآهن بطور کلی به سه استاندارد IPE و INP و IPE که همان بال پهن است یافت می شود. قیمت تیرآهن در بازار بصورت شاخه ای اعلام میشود. تیرآهن ذوب آهن اصفهان از نظر کیفیت و استاندارد از دیگر کارخانه ها بهتر است و به همین نسبت در بازار خواهان بیشتری دارد. علاوه بر ذوب آهن اصفهان کارخانه های: اهواز، آریان فولاد، بناب و کرمانشاه نیز تیرآهن تولید میکنند. تیرآهن های وارداتی کشور های چین، ترکیه، روس و کره نیز در بازار موجود است. لازم به ذکر است تیرآهن های مذکور بصورت سبک و سنگین می باشند. برای خرید تیرآهن یا قیمت روز تیرآهن می توانید از طریق تلفن های تماس با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تیرآهن سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 3,700,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 4,320,000 80000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 فولاد اهواز 12 متری IPE بنگاه تهران 3,600,000 150000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 3,950,000 50000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 اشتهارد 12 متری IPE بنگاه تهران 3,050,000 50000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 ماهان 12 متری IPE بنگاه تهران 3,250,000 50000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 ناب تبریز 12 متری IPE بنگاه تهران 3,250,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 کرمانشاه 12 متری IPE بنگاه تهران 3,350,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 بناب 12 متری IPE بنگاه تهران 3,950,000 50000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 ترک سبک 12 متری IPE بنگاه تهران 2,650,000 50000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 5,150,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 4,800,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 4,650,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 ماهان 12 متری IPE بنگاه تهران 4,550,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 ناب تبریز 12 متری IPE بنگاه تهران 4,550,000 250000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 بناب 12 متری IPE بنگاه تهران 4,850,000 50000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 فولاد اهواز 12 متری IPE بنگاه تهران 4,900,000 100000 1396/05/24 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 6,600,000 200000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 5,700,000 150000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 5,700,000 150000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 8,250,000 250000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 6,650,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 6,650,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 8,000,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 ترک سنگین 12 متری IPE بنگاه تهران 7,200,000 300000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 9,500,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 7,650,000 150000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 7,750,000 150000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 9,300,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 ترک سنگین 12 متری IPE بنگاه تهران 8,600,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 24

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
24 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 11,200,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
24 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 9,600,000 150000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
24 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 10,900,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
24 ترک سنگین 12 متری IPE بنگاه تهران 10,100,000 900000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 27

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
27 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 13,400,000 100000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
27 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 11,000,000 300000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
27 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 13,600,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
27 ترک سنگین 12 متری IPE بنگاه تهران 10,500,000 900000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 30

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 14,950,000 50000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
30 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 14,100,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید