02154103تلفن تماس

از اصلی ترین پروفیل های ساختمانی تیرآهن می باشد که علاوه بر کاربرد در ساختمان، در صنعت نیز پر کاربرد است. تیرآهن بطور کلی به سه استاندارد IPE و INP و IPE که همان بال پهن است یافت می شود. قیمت تیرآهن در بازار بصورت شاخه ای اعلام میشود. تیرآهن ذوب آهن اصفهان از نظر کیفیت و استاندارد از دیگر کارخانه ها بهتر است و به همین نسبت در بازار خواهان بیشتری دارد. علاوه بر ذوب آهن اصفهان کارخانه های: اهواز، آریان فولاد، بناب و کرمانشاه نیز تیرآهن تولید میکنند. تیرآهن های وارداتی کشور های چین، ترکیه، روس و کره نیز در بازار موجود است. لازم به ذکر است تیرآهن های مذکور بصورت سبک و سنگین می باشند. برای خرید تیرآهن یا قیمت روز تیرآهن می توانید از طریق تلفن های تماس با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تیرآهن سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 5,500,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 4,280,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 3,650,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 3,750,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 اشتهارد 12 متری IPE بنگاه تهران 2,880,000 30000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 ماهان 12 متری IPE بنگاه تهران 3,050,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 ناب تبریز 12 متری IPE بنگاه تهران 3,050,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 کرمانشاه 12 متری IPE بنگاه تهران 3,050,000 200000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 بناب 12 متری IPE بنگاه تهران 3,100,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
14 ترک سبک 12 متری IPE بنگاه تهران 2,950,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 5,180,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 4,450,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 4,350,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 4,250,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 فولاد اهواز 12 متری IPE بنگاه تهران 4,150,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 ماهان 12 متری IPE بنگاه تهران 4,150,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 ناب تبریز 12 متری IPE بنگاه تهران 4,150,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
16 بناب 12 متری IPE بنگاه تهران 4,150,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 6,220,000 60000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 5,050,000 30000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 5,050,000 30000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
18 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 5,050,000 30000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 8,050,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 6,050,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 6,050,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 6,400,000 100000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
20 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 6,050,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 9,250,000 20000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 6,650,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 7,200,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 7,400,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
22 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 7,250,000 50000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 24

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
24 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 10,850,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
24 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 9,100,000 100000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
24 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 9,400,000 100000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
24 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 9,100,000 100000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
24 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 7,450,000 0 1396/07/27 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 27

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
27 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 12,850,000 20000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
27 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 10,250,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
27 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 12,600,000 200000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

تیرآهن سایز: 30

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 15,350,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
30 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 14,200,000 100000 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار تیرآهن

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید