تیرآهن اساسی‌ترین پروفیل ساختمانی می باشد که کاربرد صنعتی نیز دارد در حالت کلی تیرآهن به سه صورت یافت می‌شود:

  1. تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
  2. تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)
  3. تیرآهن IPB (بال پهن)

سنگین بودن تیرآهن با علامت  V  وسبک بودن تیرآهن با  علامت L  نشان داده می شود. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین و IPBL نشان دهنده تیرآهن عریض سبک می‌باشد.

برای خرید تیرآهن شما می توانید از سایت آهن پرایس استفاده کنید تا با مقایسه لیست قیمت تیرآهن کارخانه های مختلف، بهترین تصمیم را بگیرید. کارخانه های مختلفی در ایران تیرآهن تولید میکنند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 ذوب آهن اصفهان ، صفاطوس ، اهواز ، کرمانشاه ، آرین ، بناب  که ذوب آهن اصفهان از نظر کیفیت و استاندارد از دیگر کارخانه ها برتر است و تقاضای بیشتری نسب به این محصول در بازارآهن وجود دارد. همچنین تیر آهن های وارداتی نیز عبارتند از : تیرآهن های کشورهای ، چین ، ترکیه ( که در وزن های سبک و سنگین در بازار ایران موجود می باشند) اسپانیا ، لهستان ، کره و روسیه

تیرآهن سایز: 12
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 2,430,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
تیرآهن سایز: 14
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 2,960,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 بناب 12 متری IPE بنگاه تهران 2,400,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 2,250,000 50000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 اشتهارد 12 متری IPE بنگاه تهران 2,100,000 50000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 فولاد اهواز 12 متری IPE بنگاه تهران 2,280,000 20000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 کرمانشاه 12 متری IPE بنگاه تهران 2,300,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
تیرآهن سایز: 16
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 3,630,000 10000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 3,970,000 750000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 3,220,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 بناب 12 متری IPE بنگاه تهران 3,200,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران 3,050,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 فولاد اهواز 12 متری IPE بنگاه تهران 2,800,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 کرمانشاه 12 متری IPE بنگاه تهران 3,200,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
تیرآهن سایز: 18
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 4,330,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 5,270,000 1300000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 5,050,000 1080000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
تیرآهن سایز: 20
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 6,800,000 50000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 6,370,000 1070000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 5,050,000 1000000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 6,300,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 ترک سنگین 12 متری IPE بنگاه تهران 5,600,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
تیرآهن سایز: 22
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 7,600,000 50000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 6,370,000 10000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 6,050,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 7,280,000 20000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 ترک سنگین 12 متری IPE بنگاه تهران 6,600,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
تیرآهن سایز: 24
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
24 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 9,280,000 30000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
24 آریان فولاد 12 متری IPE بنگاه تهران 8,100,000 30000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
24 فولاد یزد 12 متری IPE بنگاه تهران 8,100,000 30000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
24 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 9,150,000 50000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
24 ترک سنگین 12 متری IPE بنگاه تهران 8,800,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
تیرآهن سایز: 27
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
27 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 10,620,000 30000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
27 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 10,250,000 50000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
27 ترک سنگین 12 متری IPE بنگاه تهران 10,000,000 200000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
تیرآهن سایز: 30
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 ذوب آهن اصفهان 12 متری IPE بنگاه تهران 12,250,000 50000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
30 کره 12 متری IPE بنگاه تهران 12,200,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید