02154103تلفن تماس

ناودانی بصورت مشبک و ساده تولید و عرضه می شود. ناودانی مشبک از ورق گرم گالوانیزه شده بصورت سرد یا گرم به دست می آید و برای مصارف مختلفی مثل ساخت قفسه های فولادی و یا سازه های سبک فولادی استفاده می شود. ناودانی ساده که با ورق گرم تولید می شود، در صورت نیاز می تواند به صورت گرم یا سرد نیز گالوانیزه شود. ناودانی دارای ابعاد متفاوتی می باشد و بیشتر در ساخت پل های باربر از آن استفاده می شود. در سایت آهن پرایس امکان مقایسه قیمت ناودانی کارخانه های مختلف وجود دارد. از جمله کارخانه های تولید کننده ناودانی در ایران میتوان به ناب تبریز، یزد، آریان، ابهر، اسپیرال، شکفته و منظومه اشاره کرد که از بین ناودانی ناب تبریز کیفیت بالاتری نسبت به سایر کارخانه ها در ایران دارد. ناودانی های اروپایی، چینی و روس نیز به عنوان بار خارجی در بازار موجود است.

ناودانی ایرانی سایز: 6

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 اسپیرال 6 متری سبک 25,750 900 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 شکفته 6 متری سبک 24,700 400 1396/05/24 اطلاعات بیشتر

ناودانی ایرانی سایز: 8

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 ناب تبریز 12 و 6 متری کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 البرز غرب 12 و 6 متری کارخانه 24,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 فولاد تهران 6 متری سبک 24,500 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 فولاد تهران 12 متری سبک 24,700 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 فولاد تهران 6 متری سنگین 24,300 800 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 فولاد تهران 12 متری سنگین 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 شکفته 6 متری سبک 24,700 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

ناودانی ایرانی سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 ناب تبریز 12 و 6 متری کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 البرز غرب 12 و 6 متری کارخانه 24,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 فولاد تهران 6 متری سبک 24,500 700 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 فولاد تهران 12 متری سبک 24,700 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 فولاد تهران 6 متری سنگین 24,300 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 شکفته 6 متری سبک 24,500 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

ناودانی ایرانی سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ناب تبریز 12 و 6 متری کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 البرز غرب 12 و 6 متری کارخانه 24,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 شکفته 6 متری سبک 24,500 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

ناودانی ایرانی سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 ناب تبریز 12 و 6 متری کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 البرز غرب 12 و 6 متری کارخانه 24,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 شکفته 6 متری سبک 24,500 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

ناودانی ایرانی سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ناب تبریز 12 و 6 متری کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 البرز غرب 12 و 6 متری کارخانه 24,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید