پروفیل به قطعاتی با مقطع ثابت گفته می شود که با توجه به جنس و استحکام آنها کاربرد بسیار متنوعی در صنایع دارد. پروفیل ها در حالت کلی به 2 دسته پروفیل های توپر و توخالی دسته بندی می شوند.در اینجا به توضیح مختصری درباره مهم ترین پروفیل های فولادی ساختمانی و سطح مقطع آنها می پردازیم.

تیرآهن: پروفیلی است با سطح مقطع H که کاربرد اصلی آنها در ساختمان های اسکلت فلزی می باشد.

میلگردپروفیل با سطح مقطع دایره توپر که معمولا دارای آج می باشند. کاربرد اصلی میلگرد در ساختمانهای اسکلت بتنی می باشد که به عنوان آرماتور در بتن مسلح (بتن آرمه) قرار می گیرد.

لوله:پروفیل با سطح مقطع دایره توخالی .

قوطی:پروفیل با سطح مقطع مستطیل یا مربع توخالی.

نبشی:پروفیل با سطح مقطع 2 ضلع عمود بر هم.

ناودانی:پروفیل با سطح مقطع U شکل.

 سه پری :پروفیل سه پر و پروفیل های در و پنجره

البته لازم به ذکر است که در ایران منظور از پروفیل ، پروفیل قوطی می باشد و سایر پروفیل ها با نام خود شان شناخته می شوند. برای اطلاع از لیست قیمت پروفیل ها می توانید به منوی اصلی سایت آهن پرایس مراجه کنید و با بررسی قیمت روز پروفیل ها ،تصمیم به خرید پروفیل مورد نیاز خود بگیرید. برخی از کارخانه های تولید کننده پروفیل عبارتند از: پروفیل تهران شرق، پروفیل صابری ، جهان پروفیل ، نورد میلاد یزد ، پروفیل صدرا، پروفیل یاران و...

پروفیل ضخامت: 1.5
ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 تهران شرق شاخه 6 متری 26,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.5 صابری شاخه 6 متری 26,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
پروفیل ضخامت: 2
ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 تهران شرق شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 یاران شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 صابری شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 جهان پروفیل شاخه 6 متری 22,900 100 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 نورد میلاد یزد شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 پایا اصفهان شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 صدرا شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
پروفیل ضخامت: 2.5
ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 تهران شرق شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2.5 یاران شاخه 6 متری 22,800 1000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2.5 صابری شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2.5 جهان پروفیل شاخه 6 متری 22,800 100 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2.5 نورد میلاد یزد شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2.5 پایا اصفهان شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2.5 صدرا شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
پروفیل ضخامت: 3
ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 تهران شرق شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 یاران شاخه 6 متری 22,800 1000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 صابری شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 جهان پروفیل شاخه 6 متری 22,800 100 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 نورد میلاد یزد شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 صدرا شاخه 6 متری 23,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
پروفیل ضخامت: 4
ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 تهران شرق شاخه 6 متری 23,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 صدرا شاخه 6 متری 23,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید