02154103تلفن تماس

بطور کلی بارمعنایی مقاطع پروفیل گستره وسیع تری نسبت به آنچه که در ایران از آن یاد می شود دارد. تیرآهن، میلگرد، لوله، قوطی، نبشی، ناودانی و ... جزو مهم ترین پروفیل های ساختمانی محسوب می شوند که هر یک مقاطع متفاوتی دارند. برای مثال تیرآهن پروفیلی با سطح مقطع H ، میلگرد پروفیل با سطح مقطع دایره توپر، لوله پروفیلی با سطح مقطع دایره تو خالی و ... در بازار موجود می باشد. لازم به ذکر است که در ایران منظور از پروفیل، پروفیل قوطی با سطح مقطع مستطیل یا مربع تو خالی می باشد و دیگر پروفیل ها با نام خودشان شناخته می شوند. پروفیل تهران شرق، پروفیل صابری، جهان پروفیل، پروفیل صدرا و یاران از جمله تولید کنندگان پروفیل می باشند. قیمت پروفیل های مذکور را می توانید از سایت ما چک کنید و برای خرید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

پروفیل ضخامت: 1.5

ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 تهران شرق شاخه 6 متری 32,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
1.5 صابری شاخه 6 متری 32,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

پروفیل ضخامت: 2

ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 تهران شرق شاخه 6 متری 29,200 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 صدرا شاخه 6 متری 29,100 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 نیکان پروفیل شاخه 6 متری 29,200 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 جهان پروفیل شاخه 6 متری 29,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 یاران شاخه 6 متری 29,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 پایا اصفهان شاخه 6 متری 29,200 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 هیربد شاخه 6 متری 28,800 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 مولوی شاخه 6 متری 29,200 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 گل نرده شاخه 6 متری 29,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 صابری شاخه 6 متری 29,200 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 نورد میلاد یزد شاخه 6 متری 29,350 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

پروفیل ضخامت: 2.5

ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 تهران شرق شاخه 6 متری 27,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 صدرا شاخه 6 متری 27,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 نیکان پروفیل شاخه 6 متری 27,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 جهان پروفیل شاخه 6 متری 27,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 یاران شاخه 6 متری 27,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 پایا اصفهان شاخه 6 متری 27,700 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 هیربد شاخه 6 متری 28,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 مولوی شاخه 6 متری 27,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 گل نرده شاخه 6 متری 27,600 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 صابری شاخه 6 متری 27,800 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2.5 نورد میلاد یزد شاخه 6 متری 27,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

پروفیل ضخامت: 3

ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 تهران شرق شاخه 6 متری 27,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 صدرا شاخه 6 متری 27,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 جهان پروفیل شاخه 6 متری 27,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 یاران شاخه 6 متری 27,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 هیربد شاخه 6 متری 28,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 گل نرده شاخه 6 متری 27,600 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 صابری شاخه 6 متری 27,800 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 نورد میلاد یزد شاخه 6 متری 27,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

پروفیل ضخامت: 4

ضخامت کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 تهران شرق شاخه 6 متری 28,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 صدرا شاخه 6 متری 28,100 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 جهان پروفیل شاخه 6 متری 27,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 هیربد شاخه 6 متری 28,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 گل نرده شاخه 6 متری 28,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید