ورق نوع مسطح و صاف فلز آهن است که بصورت رول و شیت تولید وعرضه می شود. در تولید ورق از دو تکنولوژی مختلف تحت عنوان نورد گرم و نورد سرد استفاده می شود. خروجی محصول نورد گرم ورق سیاه و خروجی محصول نورد سرد را ورق روغنی می گویند. ورق سیاه کاربرد های زیادی در ساختمان سازی و دیگر صنایع مختلف دارد. ورق سیاه با استاندارد های ST37 و ST33 در ساختمان سازی و صنایع مختلف کاربرد دارد. از ورق سیاه با استاندارد های ST44 و ST52 بخاطر سختی بالا و مزیت ضد سایشی که دارند در تانکر سازی و سیلندر سازی و همچنین بعضی از لوله های نفتی استفاده می شود. ضخامت ورق سیاه از 1.5 میلیمترشروع میشود و تا 200 میلیمتر بیشتر در بازار موجود است. قیمت ورق سیاه کارخانه های فولاد مبارکه، اکسین اهواز و کاویان را در سایت ما چک کنید یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ورق سیاه ضخامت: 2
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 روسیه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران 23,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
2 1250 روسیه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران 23,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 3
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 23,100 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 4
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 22,600 100 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 22,600 100 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 6
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 22,400 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
6 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 21,300 300 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
6 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 22,000 0 1396/03/31 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 8
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 22,200 300 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
8 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 21,300 300 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
8 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 22,100 100 1396/03/31 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 10
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 22,600 100 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 21,300 300 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 22,300 100 1396/03/31 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 12
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 22,300 200 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 21,300 300 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 22,100 100 1396/03/31 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 15
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
15 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 22,250 150 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
15 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 21,300 300 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
15 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 22,300 200 1396/03/31 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 20
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 ورق برشی کاویان ورق برشی بنگاه تهران 21,400 200 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 25
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 ورق برشی کاویان ورق برشی بنگاه تهران 21,400 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق سیاه ضخامت: 30
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 ورق برشی کاویان ورق برشی بنگاه تهران 22,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید