02154103تلفن تماس

ورق نوع مسطح و صاف فلز آهن است که بصورت رول و شیت تولید وعرضه می شود. در تولید ورق از دو تکنولوژی مختلف تحت عنوان نورد گرم و نورد سرد استفاده می شود. خروجی محصول نورد گرم ورق سیاه و خروجی محصول نورد سرد را ورق روغنی می گویند. ورق سیاه کاربرد های زیادی در ساختمان سازی و دیگر صنایع مختلف دارد. ورق سیاه با استاندارد های ST37 و ST33 در ساختمان سازی و صنایع مختلف کاربرد دارد. از ورق سیاه با استاندارد های ST44 و ST52 بخاطر سختی بالا و مزیت ضد سایشی که دارند در تانکر سازی و سیلندر سازی و همچنین بعضی از لوله های نفتی استفاده می شود. ضخامت ورق سیاه از 1.5 میلیمترشروع میشود و تا 200 میلیمتر بیشتر در بازار موجود است. قیمت ورق سیاه کارخانه های فولاد مبارکه، اکسین اهواز و کاویان را در سایت ما چک کنید یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ورق سیاه ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 روسیه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران 30,000 200 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
2 1250 روسیه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران 30,000 200 1396/07/29 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 27,200 50 1396/07/29 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 27,450 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 27,450 200 1396/07/29 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 24,900 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
6 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 24,600 300 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
6 1/5*طول درخواستی فولاد مبارکه ورق برش خورده اصفهان 24,600 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
6 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,500 200 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 24,550 150 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
8 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 26,600 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
8 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,500 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
8 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 24,600 300 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
8 1/5*طول درخواستی فولاد مبارکه ورق برش خورده اصفهان 24,600 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 10

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 24,550 150 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,250 50 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,500 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 21,900 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 24,600 300 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
10 1/5*طول درخواستی فولاد مبارکه ورق برش خورده اصفهان 24,600 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 12

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 24,700 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,250 50 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,500 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 21,900 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 24,600 500 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
12 1/5*طول درخواستی فولاد مبارکه ورق برش خورده اصفهان 24,800 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 15

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
15 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 24,550 150 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
15 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,250 50 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
15 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,500 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
15 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 21,900 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
15 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 24,600 300 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
15 1/5*طول درخواستی فولاد مبارکه ورق برش خورده اصفهان 24,600 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 20

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 24,200 50 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
20 6000*1250 کاویان ورق برش خورده کارخانه 24,000 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
20 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 21,900 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 25

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,700 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
25 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 21,900 0 1396/07/29 اطلاعات بیشتر
25 6000*1250 کاویان ورق برش خورده کارخانه 23,600 300 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 30

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,700 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 35

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
35 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,700 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 40

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,700 100 1396/07/29 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار ورق سیاه

اخبار بازار میلگرد و ورق گرم در چین

اخبار جدید از بازار میلگرد صادراتی در چین حاکی از کاهش جزئی قیمت ها در این بازار است. طبق آخرین گزارش هایی که از بازار این کشور به دست رسیده است، قیمت میلگرد صادراتی چینی حدود 5 دلار در هر تن فوب کاهش قیمت داشته است. البته لازم به ذکر است که به دلیل بالا رفتن قیمت های در خواستی از سوی خریداران، کمی بازار بهبود یافت. از سویی دیگر به دلیل کاهش پیدا کردن قیمت ها در بازار داخلی، بسیاری از فعالان در این بازار نگران هستند تا این کاهش قیمت بر 

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید