02154103تلفن تماس

ورق نوع مسطح و صاف فلز آهن است که بصورت رول و شیت تولید وعرضه می شود. در تولید ورق از دو تکنولوژی مختلف تحت عنوان نورد گرم و نورد سرد استفاده می شود. خروجی محصول نورد گرم ورق سیاه و خروجی محصول نورد سرد را ورق روغنی می گویند. ورق سیاه کاربرد های زیادی در ساختمان سازی و دیگر صنایع مختلف دارد. ورق سیاه با استاندارد های ST37 و ST33 در ساختمان سازی و صنایع مختلف کاربرد دارد. از ورق سیاه با استاندارد های ST44 و ST52 بخاطر سختی بالا و مزیت ضد سایشی که دارند در تانکر سازی و سیلندر سازی و همچنین بعضی از لوله های نفتی استفاده می شود. ضخامت ورق سیاه از 1.5 میلیمترشروع میشود و تا 200 میلیمتر بیشتر در بازار موجود است. قیمت ورق سیاه کارخانه های فولاد مبارکه، اکسین اهواز و کاویان را در سایت ما چک کنید یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ورق سیاه ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 روسیه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران 28,500 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 1250 روسیه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران 28,500 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 26,200 350 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 26,200 350 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 26,200 350 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
6 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 25,100 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 25,000 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 27,100 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 10

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 25,000 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,000 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 12

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 25,000 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,000 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 15

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
15 ورق برشی گیلان ورق برشی بنگاه تهران 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
15 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
15 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 24,800 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
15 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,000 250 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
15 6000*1250 کاویان ورق برش خورده کارخانه 25,150 2250 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 20

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 6000*1250 کاویان ورق برش خورده کارخانه 23,750 250 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,900 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 25

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 6000*1250 کاویان ورق برش خورده کارخانه 23,750 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,750 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 30

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,750 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 35

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
35 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 40

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید