ورق گالوانیزه به ورق فولادی که به وسیله روی پوشانده می شود گفته می شود. یکی از روش‌های محافظت از خوردگی  گالوانیک کردن آهن است که توسط پوشاندن فلز مادر توسط لایه‌ای از فلز محافظ ( که معمولا فلز روی است) انجام می شود. در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت می‌شود. میزان مقاومت پوشش گالوانیزه متناسب با ضخامت آن متفوت است. این روش یکی از اقتصادی‌ترین روش‌های محافظت فولادها می باشد چرا که حتی با شکستگی پوشش از زنگ زدن آن محافظت می کند.غوطه وری ورق آهنی در حوضچه مذاب از روش های اقتصادی گالوانیزه کردن فلز است.

قیمت روز ورق گالوانیزه را میتوانید در سایت آهن پرایس چک کنید و همچنین برای خرید ورق گالوانیزه با همکاران ما در ارتباط باشید. گارخانه های هفت الماس و کاشان از تولید کنندگان ورق گالوانیزه در ایران می باشند.

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.2
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.2 1000 هفت الماس رول کارخانه 51,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.3
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.3 1000 هفت الماس رول کارخانه 40,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.4
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.4 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.45
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.45 1000 کاشان رول کارخانه 32,200 1000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.45 1250 کاشان رول کارخانه 33,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 هفت الماس رول کارخانه 34,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.5 1000 کاشان رول کارخانه 32,950 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 کاشان رول کارخانه 32,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 34,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,150 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 31,150 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.55
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.55 1000 کاشان رول کارخانه 31,850 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.55 1250 کاشان رول کارخانه 31,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.55 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.6
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.6 1000 کاشان رول کارخانه 31,850 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 کاشان رول کارخانه 31,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,450 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.7
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.7 1000 کاشان رول کارخانه 31,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 کاشان رول کارخانه 31,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 هفت الماس رول کارخانه 32,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,650 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.8
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.8 1000 کاشان رول کارخانه 31,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 کاشان رول کارخانه 31,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 هفت الماس رول کارخانه 32,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,250 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,250 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.9
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.9 1000 کاشان رول کارخانه 31,700 1000 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 کاشان رول کارخانه 30,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 هفت الماس رول کارخانه 32,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,250 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,250 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 1
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 1250 کاشان رول کارخانه 30,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1 1000 هفت الماس رول کارخانه 31,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,250 200 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1 1000 کاشان رول کارخانه 30,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 1.25
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.25 1250 کاشان رول کارخانه 30,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 هفت الماس رول کارخانه 31,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,250 30250 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 کاشان رول کارخانه 30,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 1.5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 1250 کاشان رول کارخانه 30,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 31,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 کاشان رول کارخانه 30,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,750 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 2
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 هفت الماس رول کارخانه 31,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,750 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 2.5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 34,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید