02154103تلفن تماس

تیرآهن بال پهن HEB یا همان هاش یکی از زیر شاخه های تیرآهن می باشد که در آن بال تیرآهن و جان تیرآهن با هم برابر است و همان طور که از اسم آن پیداست، ظاهری شبیه به حرف H انگلیسی دارد. تیرآهن های بال پهن به دو دسته سنگین و سبک تقسیم می شوند که علامت اختصاری آن HEB و HEA می باشد.استاندارد HEB تیرآهن بال پهن سنگین و استاندارد HEA تیرآهن بال پهن سبک است.

هاش سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 37,800 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 35,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 35,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 35,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 24

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
24 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 36,900 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 26

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
26 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 36,900 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 28

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 36,900 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 30

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 37,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
30 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 39,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 32

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 39,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
32 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 39,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 34

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
34 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 39,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
34 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 39,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 40

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 39,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار هاش

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید