02154103تلفن تماس

تیرآهن بال پهن HEB یا همان هاش یکی از زیر شاخه های تیرآهن می باشد که در آن بال تیرآهن و جان تیرآهن با هم برابر است و همان طور که از اسم آن پیداست، ظاهری شبیه به حرف H انگلیسی دارد. تیرآهن های بال پهن به دو دسته سنگین و سبک تقسیم می شوند که علامت اختصاری آن HEB و HEA می باشد.استاندارد HEB تیرآهن بال پهن سنگین و استاندارد HEA تیرآهن بال پهن سبک است.

هاش سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 35,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
10 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 37,200 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 34,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 34,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
14 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 34,300 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 34,500 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
16 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 34,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 35,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
18 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 34,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 34,800 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
20 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 34,800 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 35,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
22 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 35,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 24

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
24 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 35,000 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
24 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 34,500 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 26

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
26 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 35,200 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 28

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 35,200 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

هاش سایز: 30

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 35,200 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید