02154103تلفن تماس

به ورق هایی که با تکنولوژی نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی گفته می شود. در این روش ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت پایین تر تبدیل می شوند. دراین روش کیفیت ظاهری ورق ها بسیار عالی می باشد به همین خاطر در مواردی که ورق، ظاهر  جسم را تشکیل می دهد از ورق روغنی استفاده می شود. ورق های روغنی با توجه به نوع آلیاژ به ورق های معمولی ( ST12) نیمه کشش (ST13) و ورق های فوق کشش (ST14) تقسیم می شوند. ورق روغنی فولاد مبارکه، هفت الماس و فولاد غرب از جمله ورق های روغنی پر تقاضا در بازار می باشند. علاوه بر تولید کنندگان داخلی ذکر شده، ورق های روغنی روس و قزاق هم تقاضای بالایی در بازار دارند. ورق های نورد سرد (روغنی) پایه تولید ورق های گالوانیزه (ورق سفید) هستند. با توجه به اینکه ورق های رنگی گالوانیزه از ورق گالوانیزه تولید می شوند، می توان نتیجه گرفت که پایه تولید ورق رنگی نیز همین ورق های روغنی هستند. قیمت روز ورق روغنی را می توانید از جداول زیر برسی نمائید.

ورق روغنی ضخامت: 0.2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.2 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 38,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.3 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 34,900 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.3 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
0.3 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.4 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 33,800 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 32,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
0.4 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 32,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.45

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.45 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 33,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.5 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 33,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 31,500 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 31,500 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.55

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.55 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 33,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.6 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 32,700 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,800 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,800 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.7

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.7 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.8 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 0.9

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.9 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 1

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
1 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 1.25

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.25 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 1.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/26 اطلاعات بیشتر

ورق روغنی ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 32,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
2 1000 غرب آسیا رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/07/24 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار ورق روغنی

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید