ورق روغنی در اصطلاح عامیانه به ورق هایی گفته می شود که با تکنولوژی نورد سرد تولید می شوند. در این پروسه ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند. در این فرآیند به علت استفاده از نورد سرد کیفیت ظاهری ورق های نورد شده بسیار عالی می باشد، به همین دلیل از این نوع ورق ها بیشتر در مواردی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می دهد استفاده می شود. ورق های روغنی با توجه به به نوع آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی که  بر روی آنها صورت گرفته به چند دسته کلی تقسیم می شوند:
*ورق های معمولی (مانند  ST12)
*ورق های نیمه کشش (مانند  ST13)
*ورق های فوق کشش(مانند  ST14)
 ورق های روغنی به طور کلی و استاندارد از ضخامت ۳۰ صدم میلی متر الی ۳ میلی متر تولید می شوند و دارای دو عرض استاندارد ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر هستند.
شرکت های فولاد مبارکه اصفهان ، شرکت هفت الماس ، و شرکت فولاد غرب ورق های روغنی ای را که در بازار ایران کاربرد بیشتری دارند را تولید می نمایند. و در مورد ورق های روغنی خارجی نیز معمولا ورق های روس و قزاق پرکاربد هستند.
ورق های نورد سرد (ورق روغنی ) پایه تولید ورق های گالوانیزه ( ورق سفید ) هستند.
در ضمن ورق های رنگی گالوانیزه ( ورق رنگی ) از ورق گالوانیزه تولید می شود. پس صراحتا می توان نتیجه گرفت که پایه تولید ورق رنگی نیز همین ورق های نورد سرد (روغنی ) هستند.
ورق های روغنی یا نورد سرد دارای وزن استاندارد ویژه هستند که تقریبا با آهن معمولی یکسان می باشد.

ورق روغنی ضخامت: 0.2
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.2 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 34,750 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.3
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.3 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 31,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.4
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.4 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 30,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.45
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.45 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 29,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.5 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 29,300 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.55
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.55 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 29,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.6
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.6 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 28,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.7
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.7 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 28,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.8
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.8 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 28,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 0.9
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.9 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 28,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 1
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 28,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 1.25
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.25 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 28,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 1.5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 28,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
ورق روغنی ضخامت: 2
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 هفت الماس رول ST12 کارخانه 28,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید