02154103تلفن تماس

لوله مانیسمان که با عنوان لوله بدون درز هم شناخته می شود، به آن دسته از لوله های فولادی گفته می شود که در فرایند تولید آنها از روش های جوش فلزات استفاده نمی شود. به لحاظ متریال نیز لوله های مانیسمان به نسبت لوله های درز دار از کیفیت بهتر و یک نواختی بیشتری برخوردار هستند. روش تولید لوله مانیسمان و یا همان لوله بدون درز، سوراخ کردن قطعه استوانه ای جامد(شمش آهن) در تمام طول آن می باشد. مانیسمان یک برند است و به دلیل آنکه اولین لوله بدون درز و یا سیم لس وارد شده در بازار ایران می باشد، این اسم روی این مدل از لوله ها مانده و به اصطلاحی رایج برای آنها تبدیل شده است. 

لوله مانیسمان قطر: 1 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 اینچ 33.4 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 550,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
1 اینچ 33.4 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 720,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 1.2 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.2 اینچ 21.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 290,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
1.2 اینچ 21.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 360,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 10 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 اینچ 273.1 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 37,000 2000 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 11.2 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
11.2 اینچ 48.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 870,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
11.2 اینچ 48.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 1,120,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 11.4 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
11.4 اینچ 42.2 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 710,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
11.4 اینچ 42.2 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 910,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 12 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 اینچ 323.9 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 37,000 1000 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 14 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 اینچ 355.6 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 37,000 1000 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 16 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 اینچ 406.4 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 38,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 18 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 اینچ 457.2 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 38,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 2 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 اینچ 60.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 1,120,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 اینچ 60.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 1,600,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 20 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 اینچ 508 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 38,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 21.2 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
21.2 اینچ 73 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 1,990,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
21.2 اینچ 73 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 3,500,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 3 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 اینچ 88.9 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 2,620,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 اینچ 88.9 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 3,350,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 3.4 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3.4 اینچ 26.7 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 360,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3.4 اینچ 26.7 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 520,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 4 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 اینچ 114.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 3,600,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 5 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 اینچ 141.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 4,600,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 6 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 اینچ 168.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 5,850,000 50000 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 8 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 اینچ 219.1 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 8,500,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید