02154103تلفن تماس

ناودانی ایرانی سایز: 5

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
5
اسپیرال
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
24,000
0
1396/09/26

ناودانی ایرانی سایز: 6

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6
شکفته
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
22,500
300
1396/09/26
6
اسپیرال
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
23,500
0
1396/09/26

ناودانی ایرانی سایز: 8

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
شکفته
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
22,300
300
1396/09/26
8
فولاد تهران
ناودانی ایرانی 6 متری سنگین
21,850
50
1396/09/25
8
فولاد تهران
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
22,100
200
1396/09/22
8
فولاد تهران
ناودانی ایرانی 12 متری سبک
22,300
200
1396/09/22

ناودانی ایرانی سایز: 10

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
ناب تبریز
ناودانی ایرانی 12 و 6 متری کارخانه
22,400
0
1396/09/27
10
فولاد تهران
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
22,300
200
1396/09/26
10
فولاد تهران
ناودانی ایرانی 12 متری سبک
22,500
200
1396/09/26
10
فولاد تهران
ناودانی ایرانی 6 متری سنگین
22,000
250
1396/09/26
10
شکفته
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
22,100
300
1396/09/26

ناودانی ایرانی سایز: 12

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
ناب تبریز
ناودانی ایرانی 12 و 6 متری کارخانه
22,300
500
1396/09/27
12
شکفته
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
21,800
500
1396/09/25

ناودانی ایرانی سایز: 14

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
14
ناب تبریز
ناودانی ایرانی 12 و 6 متری کارخانه
21,700
0
1396/09/23
14
شکفته
ناودانی ایرانی 6 متری سبک
21,400
0
1396/09/22

ناودانی ایرانی سایز: 16

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
16
البرز غرب
ناودانی ایرانی 12 و 6 متری کارخانه
22,000
0
1396/09/22

ناودانی بصورت مشبک و ساده تولید و عرضه می شود. ناودانی مشبک از ورق گرم گالوانیزه شده بصورت سرد یا گرم به دست می آید و برای مصارف مختلفی مثل ساخت قفسه های فولادی و یا سازه های سبک فولادی استفاده می شود. ناودانی ساده که با ورق گرم تولید می شود، در صورت نیاز می تواند به صورت گرم یا سرد نیز گالوانیزه شود.

ناودانی دارای ابعاد متفاوتی می باشد و بیشتر در ساخت پل های باربر از آن استفاده می شود. یکی ازمهم ترین عبارت هایی که برای مشخصات ناودانی مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از: 1)ارتفاع ناودانی: با h نشان می دهند. 2)ضخامت جان: با t نشان می دهند. 3) عرض بال: با b نشان می دهند. 4)ضخامت بال: با tg نشان می دهند. 5) وزن هر متر: با G نشان می دهند.

ناودانی های گرم نوردیده بال شیبداروبال موازی در شركت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیر براساس استانداردهای ملی ایران به شماره (4477-1 و 4477-2 ) و معادل با استانداردهای 1026-1,2 DIN وDIN EN 10279تولید می گردند از جمله کارخانه های تولید کننده ناودانی در ایران میتوان به ناب تبریز، یزد، آریان، ابهر، اسپیرال، شکفته و منظومه اشاره کرد که از بین ناودانی ناب تبریز کیفیت بالاتری نسبت به سایر کارخانه ها در ایران دارد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید