02154103تلفن تماس

نبشی ضخامت: 2

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
2
30*30
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,300
300
1396/09/26
2
20*20
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,600
0
1396/09/26
2
30*30
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,500
0
1396/09/26
2
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,500
0
1396/09/26
2
25*25
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,600
1000
1396/09/26

نبشی ضخامت: 3

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3
30*30
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,000
0
1396/09/27
3
40*40
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,500
0
1396/09/27
3
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,400
0
1396/09/27
3
40*40
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,300
300
1396/09/26
3
30*30
نستا
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,700
1200
1396/09/26
3
30*30
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,200
0
1396/09/26
3
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
0
1396/09/26
3
30*30
نیکان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,300
1000
1396/09/26
3
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,900
100
1396/09/25
3
40*40
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
21,800
200
1396/09/25
3
40*40
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,500
0
1396/09/20

نبشی ضخامت: 4

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
4
40*40
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,400
0
1396/09/27
4
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,400
0
1396/09/27
4
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,000
0
1396/09/27
4
50*50
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,300
300
1396/09/26
4
40*40
نستا
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,700
1200
1396/09/26
4
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,000
0
1396/09/26
4
50*50
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,850
0
1396/09/26
4
40*40
نیکان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,100
1000
1396/09/26
4
50*50
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,400
700
1396/09/26
4
40*40
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
21,800
200
1396/09/25
4
40*40
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,900
100
1396/09/25
4
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,800
100
1396/09/25
4
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,500
0
1396/09/20

نبشی ضخامت: 5

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
5
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,300
0
1396/09/27
5
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,400
0
1396/09/27
5
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,900
0
1396/09/27
5
75*75
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,400
0
1396/09/27
5
50*50
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,500
0
1396/09/26
5
50*50
نیکان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,100
900
1396/09/26
5
50*50
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,400
700
1396/09/26
5
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,800
100
1396/09/25
5
50*50
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
21,800
200
1396/09/25
5
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,650
0
1396/09/22

نبشی ضخامت: 6

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,300
0
1396/09/27
6
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,400
300
1396/09/27
6
75*75
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,300
0
1396/09/27
6
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,400
0
1396/09/27
6
60*60
نیکان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
23,100
900
1396/09/26
6
60*60
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,400
700
1396/09/26
6
60*60
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
21,800
200
1396/09/25

نبشی ضخامت: 7

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
7
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,300
0
1396/09/27
7
80*80
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,600
600
1396/09/21

نبشی ضخامت: 8

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,200
0
1396/09/27
8
80*80
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
21,800
200
1396/09/25
8
80*80
نیکان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,400
0
1396/09/23
8
80*80
سدید قم
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,600
450
1396/09/22

نبشی ضخامت: 10

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
100*100
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
22,200
0
1396/09/27
10
100*100
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
21,800
200
1396/09/25
10
100*100
نیکان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
21,500
0
1396/09/23

نبشی ضخامت: 12

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
120*120
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
21,800
200
1396/09/25

از پروفیل های پر کاربرد در ساختمان سازی می توان نبشی را نام برد که در اتصال پل ها به ستون ها و اتصال ستون ها به صفحات فونداسیون و ساخت ستون و خرپا از آن استفاده می شود. نبشی در اسانسور سازی نیز کاربرد دارد و از آن به صورت قطعات خرد شده که اصطلاحا نبشی لقمه نام دارد استفاده می شود. نبشی ها به صورت پرسی و فابریک تولید و عرضه می شوند. نبشی ها با دومشخصه اندازه بال و ضخامت شناخته می شوند. در ایران کارخانه های مختلفی تولیید کننده نبشی هستند که محصولات آنها با نام خودشان شناخته می شود ازجمله:  نبشی ناب تبریز، نبشی آریان فولاد،  نبشی ظهوریان،  نبشی نیکان،  نبشی منظومه و نبشی اسپیرال.

قیمت نبشی در بازار فعلی و پیش بینی آن رابطه مستنقیمی با پیش بینی قیمت اهن در آینده دارد. با توجه به نوسانات بازار ، قیمت نبشی نیز متاثر از همین نوسانات تغییر می کند. با درک بهتر دلایل افزایش قیمت آهن و دلایل کاهش آن می توان پیش بینی قیمت نبشی را تا حد زیادی نزدیک به واقعیت انجام داد. عوامل موثر بر قیمت آهن علاوه برتورم داخل دلایلی برون مرزی نیز دارند از جمله:  قیمت جهانی سنگ اهن و میزان عرضه و وتقاضای آن و تغییرات مصرف و مازاد عرضه کشورهای تولیید کننده و مصرف کننده که در صدر لیست کشور چین قرار گرفته. پیامد های افزایش قیمت نفت (انرژی) نیز تاثیرات خود را در این بازار نشان می دهد.همچنین هزینه های حمل و نقل و نرخ توم جهانی.
با مقایسه لیست قیمت نبشی  متوجه تفاوت قیمت فروش نبشی کارخانه های تولیید کننده می شویم. قیمت نبشی کارخانه های مختلف در ایران متفاوت است ، لیست قیمت نبشی های مختلف به صورت روزانه در سایت آهن پرایس قابل مشاهده می باشد و میتوانید با بررسی قیمت نبشی کارخانه های مختلف نسبت به خرید نبشی مورد نظر اقدام نمایید. در مجموعه آهن پرایس فروش نبشی با تضمین قیمت و کیفیت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش نبشی به قیمت کارخانه می باشد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید