02154103تلفن تماس

نبشی ضخامت: 3

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3
40*40
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,800
0
1397/03/31
3
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,900
0
1397/03/31
3
40*40
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,500
0
1397/03/31
3
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,500
0
1397/03/31
3
30*30
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,300
300
1397/03/29

نبشی ضخامت: 4

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
4
40*40
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,700
0
1397/03/31
4
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
33,900
0
1397/03/31
4
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,800
0
1397/03/31
4
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,800
0
1397/03/31
4
40*40
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
32,500
500
1397/03/31
4
40*40
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,500
0
1397/03/31
4
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,500
0
1397/03/31
4
50*50
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,100
300
1397/03/29
4
40*40
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,300
300
1397/03/29
4
40*40
فولادمهرسهند
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
33,500
4700
1397/03/28
4
50*50
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,500
3800
1397/03/27
4
40*40
نستا
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,000
3300
1397/03/27

نبشی ضخامت: 5

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
5
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
33,900
0
1397/03/31
5
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,700
0
1397/03/31
5
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,700
0
1397/03/31
5
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
34,000
0
1397/03/31
5
50*50
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
32,500
500
1397/03/31
5
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,500
0
1397/03/31
5
60*60
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,100
300
1397/03/29
5
50*50
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,000
200
1397/03/29
5
50*50
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,300
300
1397/03/29
5
50*50
فولادمهرسهند
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
33,500
3700
1397/03/28
5
50*50
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,500
3800
1397/03/27

نبشی ضخامت: 6

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,600
0
1397/03/31
6
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
33,900
0
1397/03/31
6
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,800
0
1397/03/31
6
60*60
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
32,500
500
1397/03/31
6
60*60
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,000
4200
1397/03/29
6
60*60
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,300
300
1397/03/29
6
60*60
فولادمهرسهند
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
33,400
3700
1397/03/28
6
60*60
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,500
3800
1397/03/27

نبشی ضخامت: 7

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
7
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
33,900
0
1397/03/31
7
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,700
0
1397/03/31

نبشی ضخامت: 8

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,600
0
1397/03/31
8
80*80
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
32,500
500
1397/03/31
8
80*80
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,300
300
1397/03/29
8
80*80
فولادمهرسهند
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
33,400
3700
1397/03/28

نبشی ضخامت: 10

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
100*100
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,600
0
1397/03/31
10
100*100
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
32,500
500
1397/03/31
10
100*100
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
32,300
300
1397/03/29

نبشی ضخامت: 12

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
120*120
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
32,500
0
1397/03/29

از پروفیل های پر کاربرد در ساختمان سازی می توان نبشی را نام برد که در اتصال پل ها به ستون ها و اتصال ستون ها به صفحات فونداسیون و ساخت ستون و خرپا از آن استفاده می شود. نبشی در اسانسور سازی نیز کاربرد دارد و از آن به صورت قطعات خرد شده که اصطلاحا نبشی لقمه نام دارد استفاده می شود. نبشی ها به صورت پرسی و فابریک تولید و عرضه می شوند. نبشی ها با دومشخصه اندازه بال و ضخامت شناخته می شوند. در ایران کارخانه های مختلفی تولیید کننده نبشی هستند که محصولات آنها با نام خودشان شناخته می شود ازجمله:  نبشی ناب تبریز، نبشی آریان فولاد،  نبشی ظهوریان،  نبشی نیکان،  نبشی منظومه و نبشی اسپیرال.

قیمت نبشی در بازار فعلی و پیش بینی آن رابطه مستنقیمی با پیش بینی قیمت اهن در آینده دارد. با توجه به نوسانات بازار ، قیمت نبشی نیز متاثر از همین نوسانات تغییر می کند. با درک بهتر دلایل افزایش قیمت آهن و دلایل کاهش آن می توان پیش بینی قیمت نبشی را تا حد زیادی نزدیک به واقعیت انجام داد. عوامل موثر بر قیمت آهن علاوه برتورم داخل دلایلی برون مرزی نیز دارند از جمله:  قیمت جهانی سنگ اهن و میزان عرضه و وتقاضای آن و تغییرات مصرف و مازاد عرضه کشورهای تولیید کننده و مصرف کننده که در صدر لیست کشور چین قرار گرفته. پیامد های افزایش قیمت نفت (انرژی) نیز تاثیرات خود را در این بازار نشان می دهد.همچنین هزینه های حمل و نقل و نرخ توم جهانی.
با مقایسه لیست قیمت نبشی  متوجه تفاوت قیمت فروش نبشی کارخانه های تولیید کننده می شویم. قیمت نبشی کارخانه های مختلف در ایران متفاوت است ، لیست قیمت نبشی های مختلف به صورت روزانه در سایت آهن پرایس قابل مشاهده می باشد و میتوانید با بررسی قیمت نبشی کارخانه های مختلف نسبت به خرید نبشی مورد نظر اقدام نمایید. در مجموعه آهن پرایس فروش نبشی با تضمین قیمت و کیفیت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش نبشی به قیمت کارخانه می باشد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید