02154103تلفن تماس

ورق سیاه ضخامت: 2

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
2
1000
روسیه
ورق سیاه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران
36,200
700
1397/04/25
2
1250
روسیه
ورق سیاه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران
36,200
700
1397/04/25

ورق سیاه ضخامت: 3

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار اصفهان
34,400
200
1397/04/26
3
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار تهران
34,400
1600
1397/04/25

ورق سیاه ضخامت: 4

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
4
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار اصفهان
34,400
200
1397/04/26
4
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار تهران
34,500
1700
1397/04/25

ورق سیاه ضخامت: 5

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
5
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار تهران
33,000
1000
1397/04/26
5
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار اصفهان
32,500
500
1397/04/26

ورق سیاه ضخامت: 6

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار تهران
32,700
100
1397/04/26
6
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار اصفهان
32,400
400
1397/04/26
6
ورق برشی
گیلان
ورق سیاه ورق برشی بنگاه تهران
31,500
200
1397/04/25

ورق سیاه ضخامت: 8

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار تهران
32,700
100
1397/04/26
8
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق ST37 فابریک اصفهان
32,600
300
1397/04/26
8
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار اصفهان
32,400
400
1397/04/26
8
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
33,800
900
1397/04/23

ورق سیاه ضخامت: 10

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار تهران
32,700
100
1397/04/26
10
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق ST37 فابریک اصفهان
32,600
300
1397/04/26
10
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار اصفهان
32,400
400
1397/04/26
10
1200*6000
قطعات
ورق سیاه ورق برش خورده کارخانه
31,700
200
1397/04/26
10
ورق برشی
گیلان
ورق سیاه ورق برشی بنگاه تهران
31,850
350
1397/04/25
10
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
33,800
1100
1397/04/23

ورق سیاه ضخامت: 12

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار تهران
32,700
100
1397/04/26
12
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق ST37 فابریک اصفهان
32,600
300
1397/04/26
12
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار اصفهان
32,400
400
1397/04/26
12
1200*6000
قطعات
ورق سیاه ورق برش خورده کارخانه
31,700
200
1397/04/26
12
ورق برشی
گیلان
ورق سیاه ورق برشی بنگاه تهران
31,850
150
1397/04/25
12
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
33,800
1100
1397/04/23

ورق سیاه ضخامت: 15

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
15
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار تهران
32,900
0
1397/04/26
15
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق ST37 فابریک اصفهان
32,800
200
1397/04/26
15
6000*1500
فولاد مبارکه
ورق سیاه ورق برش خورده انبار اصفهان
32,400
400
1397/04/26
15
1200*6000
قطعات
ورق سیاه ورق برش خورده کارخانه
31,700
200
1397/04/26
15
ورق برشی
گیلان
ورق سیاه ورق برشی بنگاه تهران
31,850
150
1397/04/25
15
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
33,800
1100
1397/04/23

ورق سیاه ضخامت: 20

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
20
6000*1500
کاویان
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
34,100
200
1397/04/26
20
ورق برشی
گیلان
ورق سیاه ورق برشی بنگاه تهران
33,900
400
1397/04/25
20
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
34,000
300
1397/04/25
20
6000*1000
کسری اراک
ورق سیاه شیت ST37 کارخانه
31,200
1400
1397/04/19

ورق سیاه ضخامت: 25

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
25
6000*1500
کاویان
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
34,100
200
1397/04/26
25
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
34,000
300
1397/04/25
25
6000*1000
کسری اراک
ورق سیاه شیت ST37 کارخانه
31,200
2200
1397/04/19

ورق سیاه ضخامت: 30

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
30
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
34,100
200
1397/04/25

ورق سیاه ضخامت: 35

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
35
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
34,100
200
1397/04/25

ورق سیاه ضخامت: 40

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
40
6000*2000
اکسین اهواز
ورق سیاه ورق ST37 فابریک بنگاه تهران
34,100
200
1397/04/25

ورق سیاه یا ورق آهن از تولید ورق با تکنولوژی نورد گرم به دست می آید بدین معنا که مواد اولیه ورق در دماهای بسیار بالا ذوب شده و طی این فرایند، ورق ظاهری مات به خود می گیرد و رنگ ظاهری آن باعث می شود در بازار آهن اصطلاحا به نام ورق سیاه شناخته شود البته ورق سیاه را به نام ورق آهن  و ورق  st37نیز می شناسند. از ورق سیاه در صنایع مختلفی از جمله ساختمان ، خودروسازی، تانکر سازی، مخازن خاص، کشتی سازی و همچنین صنایعسنگین فلزی و... استفاده می شود. ورق سیاه در ضخامت های از 1.5 میلیمتر تا 100 میلیمتر وجود دارد. ورق سیاه یا ورق آهن را با استاندارد st37  می شناسند. ورق اهن در حالت رل و شیت موجود است و حالت فابریک  آن ابعاد مرسوم و پرکاربرد آن می باشد و در حالت رل طبعا محدودیت طولی وجود نخواهد داشت.

قیمت ورق سیاه (ورق آهن)

قیمت ورق سیاه با توجه به حجم تقاضا و مصرف آن در صنایع مختلف همیشه از گزینه های مورد توجه متقاضیان آهن آلات در بازار می باشد. و همواره مشتریان به دنبال خرید ورق آهن با مناسب ترین قیمت هستند. در ادامه به مواردی که بر قیمت ورق آهن تاثیر گذار است اشاره می کنیم. فرمول کلی قیمت آهن الات تقریبا مشخص است. قیمت مواد اولیه ( که قیمت این موارد میتواند بسته به افزایش یا کاهش تقاضا و همچنین افزایس و کاهش عرضه و سرانه مصرف جهانی تغییر کند) قیمت هزینه های سوخت و انرژی ( نفت مهمترین آن هاست) هزینه های حمل و نقل و همچنین نرخ تورم جهانی و نرخ برابری ریالی واحد پول کشورمان در مقابل ارز های خارجی از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت ورق سیاه در بازار می باشد. با علم و بررسی موارد فوق میتوان پیش بینی قیمت ورق سیاه را تا حدود زیاده نزدیک به واقعیت انجام داد.

لیست قیمت ورق سیاه کارخانه های ایران و همچنین بارهای وارداتی را میتوانید به صورت روزانه از سایت آهن پرایس دریافت نمایید و با مقایسه لیست قیمت ورق آهن تصمیم خود را برای خرید ورق سیاه به صورت ورق سیاه فابریک، ورق سیاه برشی و ورق سیاه به صورت رل نهایی سازید. در مجموعه آهن پرایس فروش ورق سیاه با قیمت های رقابتی انجام میگیرد و در تناژ های بالا فروش ورق سیاه به قیمت کارخانه صورت می پذیرد. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه و قیمت ورق سیاه اکسین اهواز و قیمت ورق سیاه گیلان و قیمت ورق سیاه کاویان  و قیمت ورق سیاه کسری اراک در لیست روزانه قیمت ورق سیاه سایت اهن پرایس موجود است. همچنین قیمت ورق سیاه روسی و قیمت ورق سیاه MMK نیز به صورت مرتب به روز رسانی می شود.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید