02154103تلفن تماس

میلگرد یا آرماتور، فولادی است که برای جبران مقاومت کششی پائین بتن در سازه های بتن آرمه از آن استفاده می شود. دلیل استفاده میلگرد در بتن، تقویت نیروی کششی آن به وسیله میلگرد است. در کشور های مختلف، میلگرد با استاندارد های متفاوتی تولید می شود که در ایران از استاندارد روسی استفاده می کنند.

میلگرد تولیدی در ایران، طبق استاندارد های روسی به چهار استاندارد مختلف A1 – A2 – A3 – A4 تقسیم می شوند که نوع A1 آن ساده و نرم انواع دیگر آن، آجدار و به مراتب سخت تر با مقاومت کششی بالاتر می باشند.

میلگرد آجدار به 3 دسته ی : 1) آجدار ماریپچ 2) آجدار جناقی 3) آجدار مرکب تقسیم بندی می شوند. در ایران میلگرد ها تا قطر 40 میلیمتر هم تولید می شود. نکته جالبی که وجود دارد، همچنین تولید میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان می باشد که در این کارخانه به دلیل آن که از روش های روسی برای تولید میلگرد استفاده می کنند.

میلگرد ها را تا سایز 40 به تولید می رسانند که لازم به ذکر است اکثر کارخانه ها، میلگرد را تا سایز 32 تولید می کنند. با وجود تمام این تفاسیر، لازم به ذکر است که مراحل ساخت میلگرد در کشور های مختلف، به روش های گوناگونی تولید می شوند و هر کشور میلگرد را متناسب با شرایط اقلیمی خود تولید میکند. همچنین هر کشوری بر اساس پارامتر های خود، مراحل تولید را تحت نظارت و کنترل قرار می دهند. مهم ترین و معروف ترین کارخانه های تولید کننده میلگرد آجدار در ایران، میلگرد ذوب آهن اصفهان – میلگرد میانه – میلگرد ابهر – میلگرد هیربد – میلگرد نیشابور و میلگرد پرشین فولاد می باشد.

میلگرد آجدار سایز: 8

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 ظفربناب استاندارد A2 21,960 40 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 22,150 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 22,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 سیادن ابهر استاندارد A2 22,300 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 22,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 هیربد زرندیه استاندارد A2 22,000 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 ظفربناب استاندارد A2 21,750 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 21,850 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 شاهرود استاندارد A3 22,100 900 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 21,450 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 کویرکاشان استاندارد A3 23,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 پرشین فولاد استاندارد A3 22,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 بردسیر کرمان استاندارد A2 22,100 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 بردسیر کرمان استاندارد A3 23,450 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 آریان فولاد استاندارد A2 21,350 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A2 21,200 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 البرز غرب استاندارد A2 21,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 21,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 نیشابور استاندارد A3 21,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 هیربد زرندیه استاندارد A2 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ظفربناب استاندارد A2 21,420 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 21,150 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 پرشین فولاد استاندارد A3 21,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 بردسیر کرمان استاندارد A2 21,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 بردسیر کرمان استاندارد A3 21,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 آریان فولاد استاندارد A2 21,350 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A2 21,200 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A3 21,700 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 امیرکبیر خزر استاندارد A3 21,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 البرز غرب استاندارد A2 21,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 نیشابور استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 هیربد زرندیه استاندارد A3 21,200 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 میانه استاندارد A3 20,900 150 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 کویرکاشان استاندارد A3 22,700 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر
12 نیک صدرای توس استاندارد A3 21,300 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 ظفربناب استاندارد A3 21,420 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 شاهرود استاندارد A3 21,000 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 21,150 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 پرشین فولاد استاندارد A3 21,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 آریان فولاد استاندارد A3 20,800 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 سیادن ابهر استاندارد A3 20,750 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 البرز غرب استاندارد A3 20,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 نیشابور استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 میانه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
14 نیک صدرای توس استاندارد A3 21,100 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ظفربناب استاندارد A3 21,420 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 شاهرود استاندارد A3 21,000 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 21,150 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 پرشین فولاد استاندارد A3 21,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 بردسیر کرمان استاندارد A2 21,200 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 بردسیر کرمان استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد استاندارد A3 20,800 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 سیادن ابهر استاندارد A3 20,750 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,900 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 23,600 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 البرز غرب استاندارد A3 20,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 نیشابور استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 میانه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
16 نیک صدرای توس استاندارد A3 21,100 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 ظفربناب استاندارد A3 21,420 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 شاهرود استاندارد A3 21,000 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 21,000 350 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 کویرکاشان استاندارد A3 22,300 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 پرشین فولاد استاندارد A3 21,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد استاندارد A3 20,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 سیادن ابهر استاندارد A3 20,750 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 البرز غرب استاندارد A3 20,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 نیشابور استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 میانه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
18 نیک صدرای توس استاندارد A3 21,100 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 ظفربناب استاندارد A3 21,420 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 شاهرود استاندارد A3 21,000 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 21,000 350 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 کویرکاشان استاندارد A3 22,300 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 پرشین فولاد استاندارد A3 21,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 بردسیر کرمان استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد استاندارد A3 20,800 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 سیادن ابهر استاندارد A3 20,750 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 البرز غرب استاندارد A3 20,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 نیشابور استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 میانه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 نیک صدرای توس استاندارد A3 21,100 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 ظفربناب استاندارد A3 21,420 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 شاهرود استاندارد A3 21,000 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 کویرکاشان استاندارد A3 22,300 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 پرشین فولاد استاندارد A3 21,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 سیادن ابهر استاندارد A3 20,750 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 نیشابور استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 میانه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
22 نیک صدرای توس استاندارد A3 21,100 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 25

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 ظفربناب استاندارد A3 21,420 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 شاهرود استاندارد A3 21,000 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 پرشین فولاد استاندارد A3 21,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 بردسیر کرمان استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 سیادن ابهر استاندارد A3 20,750 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 نیشابور استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 میانه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 کویرکاشان استاندارد A3 22,200 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر
25 نیک صدرای توس استاندارد A3 21,100 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 28

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 ظفربناب استاندارد A3 21,420 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 کویرکاشان استاندارد A3 22,300 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 پرشین فولاد استاندارد A3 21,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 نیشابور استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 میانه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
28 نیک صدرای توس استاندارد A3 21,100 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 30

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 کویرکاشان استاندارد A3 22,300 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 32

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,550 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 شاهرود استاندارد A3 21,000 50 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 کویرکاشان استاندارد A3 22,300 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 پرشین فولاد استاندارد A3 21,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 امیرکبیر خزر استاندارد A3 21,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 نیشابور استاندارد A3 21,400 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
32 میانه استاندارد A3 20,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 40

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 کویرکاشان استاندارد A3 22,300 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار میلگرد آجدار

قیمت آهن آلات ساختمانی در آبان ماه 96

به گزارش آهن پرایس با توجه به تحقیقات میدانی و کارشناسی صورت گرفته در بازار آهن در آبان ماه سال 96 به غیر یک یا دومورد افزایش هیجانی بازار ثبات نسبی را در قیمت اهن آلات شاهد بودیم.لازم به ذکر است افزایش قیمت ها در آن دو مورد نیز با واکنش منفی بازار مواجه شد و دوباره به پله قبل عقب نشینی کرد.اما اگر به صورت دقیق تری نگاه کنیم این ثبات یک معدل از بازار محسوب می شود بدین معنی که در برخی از موارد از جمله قیمت میلگرد 

نرخ فولاد دو غول بزرگ دنیا

در طی هفته ای که گذشت نوسانات قیمت در بازار فولاد چین از جمله اتفاقات مهمی بود که رخ داد، نوسانات بوجود آمده دلایل مختلفی دارند که یکی از این دلایل «عدم شفاف‌سازی دولت در بحث کاهش ظرفیت‌های زمستانی» می باشد. این در شرایطی است که قیمت های پیشنهادی برای دو محصول ورق گرم و میلگرد صادراتی چین تا اواسط هفته با کاهش مواجه شده است که دلیل این کاهش قیمت ضعیف شدن بازار داخلی چین می باشد. به دنبال این 

قیمت ورق آهن در بازار

بعد ازتب تند افزایش  قیمت ورق اهن در چند ماه اخیر و شوکی که به بازار وارد شد، قیمت فعلی ورق سیاه و سایر مقاطع فولادی در ثبات نسبی هستند اما کماکان نوسانات قیمت وجود دارد نه به شدت قبل اما در حدی هست که بعضی مشتریان را در نهایی کردن خرید مردد کند. کاربرد فراوان  ورق اهن در صنایع مختلف، ساختمان سازی و سایر پروژه های عمرانی این مقطع فولادی را به محصولی پر تقاضا در بازار تبدیل کرده که تغیرات قیمتی آن همچون میلگرد 

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید