02154103تلفن تماس

فلزات آهنی را که به صورت یک سطح صاف مانند ورق می باشند را ورق سیاه می گویند. این نوع ورق ها نیز مانند ورق های گالوانیزه بصورت شیت یا رول تولید و عرضه می شوند. مهم ترین تکنولوژی ای که در خط تولید این ورق ها بکار می رود، نورد سرد و گرم می باشد.

ورق هایی که را که بصورت نورد گرم تولید کنند، ورق گرم و آن دسته از ورق هایی را که توسط نورد سرد تولید بشوند، ورق سرد می گویند. گفتنی است که عده ای در بازار به ورق سیاه، ورق گرم نیز می گویند. برای ورق هایی که بصورت نورد گرم تولید می شوند، از یک روش خاصی برای تولید استفاده می کنند. بدین ترتیب که با استفاده از تختال هایی که تا دمای 1280 درجه گرم شده اند، این ورق ها را پوسته زدایی می کنند. البته لازم به ذکر است که باید این ورق در کوره هایی که از قبل داغ شده اند، مورد عمل پوسته زدایی قرار بگیرند.

از ورق سیاه با استاندارد های ST44 و ST52 بخاطر سختی بالا و مزیت ضد سایشی که دارند در تانکر سازی و سیلندر سازی و همچنین بعضی از لوله های نفتی استفاده می شود. ضخامت ورق سیاه در بازار های داخلی و خارجی، بین یک و نیم میل تا دویست میلی متر به تولید و فروش می رسند. پر فروش ترین ورق های سیاه در ایران، مربوط به کارخانه های: ورق سیاه فولاد مبارکه – ورق سیاه اکسین – ورق سیاه کاویان –ورق سیاه گیلان و ... می باشد.

ورق سیاه ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 روسیه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران 30,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 1250 روسیه ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران 30,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 1/25*طول درخواستی فولاد مبارکه ورق برش خورده اصفهان 29,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 2.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 1/25*طول درخواستی فولاد مبارکه ورق برش خورده اصفهان 28,100 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 28,500 250 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 1/5*طول درخواستی فولاد مبارکه ورق برش خورده اصفهان 28,100 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 29,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 28,000 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 25,500 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
6 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 25,300 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 25,000 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 26,200 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 25,300 600 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 10

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 25,000 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,900 1050 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 25,300 600 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 12

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 25,200 250 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,900 1050 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
12 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 25,300 500 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 15

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
15 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
15 6000*1500 فولاد مبارکه ورق برش خورده انبار تهران 24,800 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
15 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 25,900 1050 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
15 6000*1500 فولاد مبارکه ورق ST37 فابریک اصفهان 25,300 600 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 20

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 24,500 650 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 6000*1500 کاویان ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 24,100 700 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
20 6000*1250 کاویان ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 24,100 700 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 25

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 6000*1000 کسری اراک شیت ST37 کارخانه 22,100 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,900 700 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 6000*1250 کاویان ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,600 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
25 6000*1500 کاویان ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,600 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 30

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 24,000 800 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 35

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
35 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 23,900 700 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق سیاه ضخامت: 40

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 6000*2000 اکسین اهواز ورق ST37 فابریک بنگاه تهران 24,100 900 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار ورق سیاه

قیمت آهن آلات ساختمانی در آبان ماه 96

به گزارش آهن پرایس با توجه به تحقیقات میدانی و کارشناسی صورت گرفته در بازار آهن در آبان ماه سال 96 به غیر یک یا دومورد افزایش هیجانی بازار ثبات نسبی را در قیمت اهن آلات شاهد بودیم.لازم به ذکر است افزایش قیمت ها در آن دو مورد نیز با واکنش منفی بازار مواجه شد و دوباره به پله قبل عقب نشینی کرد.اما اگر به صورت دقیق تری نگاه کنیم این ثبات یک معدل از بازار محسوب می شود بدین معنی که در برخی از موارد از جمله قیمت میلگرد 

آرامش در بازار آهن

به گزارش آهن پرایس؛ این هفته بازار اهن بدون افزایش قیمت و با ارامش شروع شد وبررسی لیست قیمت آهن آلات نشان می دهد که  خبری از نوسان و افزایش یا کاهش قیمت چندانی در مقاطع فولادی دیده نمی شود. قیمت میلگرد، قیمت پروفیل ، قیمت تیراهن و قیمت ورق اهن و سایر مقاطع در اکثر کارخانه ها به نسبت اعلامی های چهارشنبه قبل تغییر چندانی نداشت و اکثر کارخانه های تولیدی قیمت ها را ثابت اعلام کردند. با توجه به ثبات موجود در بازار 

قیمت ورق آهن در بازار

بعد ازتب تند افزایش  قیمت ورق اهن در چند ماه اخیر و شوکی که به بازار وارد شد، قیمت فعلی ورق سیاه و سایر مقاطع فولادی در ثبات نسبی هستند اما کماکان نوسانات قیمت وجود دارد نه به شدت قبل اما در حدی هست که بعضی مشتریان را در نهایی کردن خرید مردد کند. کاربرد فراوان  ورق اهن در صنایع مختلف، ساختمان سازی و سایر پروژه های عمرانی این مقطع فولادی را به محصولی پر تقاضا در بازار تبدیل کرده که تغیرات قیمتی آن همچون میلگرد 

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید