02154103تلفن تماس

لوله مانیسمان که با عنوان لوله بدون درز هم شناخته می شود، به آن دسته از لوله های فولادی گفته می شود که در فرایند تولید آنها از روش های جوش فلزات استفاده نمی شود. به لحاظ متریال نیز لوله های مانیسمان به نسبت لوله های درز دار از کیفیت بهتر و یک نواختی بیشتری برخوردار هستند. روش تولید لوله مانیسمان و یا همان لوله بدون درز، سوراخ کردن قطعه استوانه ای جامد(شمش آهن) در تمام طول آن می باشد. مانیسمان یک برند است و به دلیل آنکه اولین لوله بدون درز و یا سیم لس وارد شده در بازار ایران می باشد، این اسم روی این مدل از لوله ها مانده و به اصطلاحی رایج برای آنها تبدیل شده است. 

لوله مانیسمان قطر: 1 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 اینچ 33.4 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 650,000 80000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1 اینچ 33.4 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 860,000 110000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 1.2 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.2 اینچ 21.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 370,000 70000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.2 اینچ 21.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 520,000 130000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 10 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 اینچ 273.1 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 44,000 6000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 11.2 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
11.2 اینچ 48.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 1,140,000 240000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
11.2 اینچ 48.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 1,450,000 250000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 11.4 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
11.4 اینچ 42.2 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 910,000 160000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
11.4 اینچ 42.2 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 1,120,000 170000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 12 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 اینچ 323.9 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 44,000 6000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 14 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 اینچ 355.6 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 47,000 7000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 16 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 اینچ 406.4 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 46,000 7500 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 18 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 اینچ 457.2 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت کیلو) 46,000 5000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 2 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 اینچ 60.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 1,410,000 230000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 اینچ 60.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 1,950,000 300000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 21.2 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
21.2 اینچ 73 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 2,450,000 310000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 3 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 اینچ 88.9 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 3,100,000 350000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 اینچ 88.9 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 4,050,000 450000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 3.4 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3.4 اینچ 26.7 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 490,000 90000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3.4 اینچ 26.7 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 650,000 140000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 4 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 اینچ 114.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 4,050,000 350000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 اینچ 114.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 80 (قیمت شاخه) 5,800,000 950000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 5 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 اینچ 141.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 5,550,000 650000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 6 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 اینچ 168.3 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 6,900,000 900000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان قطر: 8 اینچ

قطر ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 اینچ 219.1 قطر خارجی لوله های وارداتی رده 40 (قیمت شاخه) 11,500,000 2500000 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار لوله مانیسمان

جدید ترین وضعیت بازار اهن الات

بازار آهن آلات کشور که در دو هفته ی گذشته روندی صعودی داشت، در حال حاضر دچار روند نزولی شده است. بدین ترتیب که در چند مدت اخیر شاهد رشد قیمت ها بودیم و شیب قیمت ها رو به بالا بود؛ اما در حال حاضر بازار اهن برای باری دیگر دچار کاهش قیمت ها و افت تقاضا شده است. گفتنی است که در روز های قبل (زمان افزایش قیمت ها)، حجم خرید و تقاضا رو به بالا بود و این موضوع باعث فروش بیشتر شد؛ اما در شرایط کنونی بازار که قیمت ها رو به پایین هستند، شاهد ...

فروش آهن آلات ساختمانی با کاهش قیمت!

اخبار بازار اهن در حال حاضر حاکی از ثبات قیمت ها می باشد. این موضوع می تواند به دلیل افت شدید حجم تقاضا باشد. هرچند که مدت هاست شاهد بی تحرکی و رکود در بازار آهن هستیم؛ اما به دلیل افزایش قیمت های اخیر، بازار بیشتر دچار کاهش تقاضا شده است. به دلیل گران شدن نرخ ارز و دلار و بالا رفتن قیمت ها در بازار سنگ آهن چین، قیمت مقاطع آهنی نیز در بازار بالا رفت اما این افزایش قیمت ها بیش از یک هفته نتوانست دوام بیاورد! به نظر می رسد که 

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید