ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه کاویان
ضخامت: 20
وزن: 0

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/23 62,000 1,500
1398/09/20 63,500 1,500
1398/09/19 65,000 3,000
1398/09/17 62,000 2,000
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳