ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 25
وزن: 2355 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/20 105,500 5,500
1398/12/20 111,000 7,600
1398/12/07 118,600 0
1398/12/06 118,600 20,600