میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 6/48 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 67,000 0
1398/12/21 67,000 0
1398/12/20 67,000 2,500
1398/12/19 64,500 1,000