پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه اصفهان
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/30 96,000 5,000
1398/11/29 91,000 2,000
1398/11/26 89,000 1,000
1398/11/24 88,000 2,000
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳