میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شمس سپهر
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/13 45,000 100
1398/09/12 44,900 200
1398/09/11 44,700 0
1398/09/10 44,700 400