میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سمنان
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/26 تماس بگیرید
1399/06/23 تماس بگیرید
1399/06/22 تماس بگیرید
1398/11/29 61,000 800