میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ارگ تبریز
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/26 تماس بگیرید
1399/06/25 تماس بگیرید
1399/06/23 تماس بگیرید
1399/06/19 تماس بگیرید