عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران

گروه: �������� ������������
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 0.9
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/15 28,800 0
1401/04/14 28,800 200
1401/04/13 29,000 0
1401/04/12 29,000 200