لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.2
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 2,200,000 16,300,000
1399/04/15 18,500,000 0
1399/04/14 18,500,000 0
1399/04/11 18,500,000 0