لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 4,400,000 0
1399/04/14 4,400,000 400,000
1399/04/11 4,000,000 0
1399/04/10 4,000,000 100,000