لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1
وزن: 15 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/05/05 5,250,000 0
1400/05/03 5,250,000 0
1400/05/02 5,250,000 0
1400/04/28 5,250,000 0