لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.12
وزن: 22 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 6,500,000 600,000
1399/04/15 5,900,000 0
1399/04/14 5,900,000 0
1399/04/11 5,900,000 0