لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 6
وزن: 163 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 44,000,000 0
1399/04/14 44,000,000 0
1399/04/11 44,000,000 0
1399/04/10 44,000,000 3,000,000