لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 3.4
وزن: 13 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 3,950,000 0
1398/12/20 3,950,000 0
1398/12/13 3,950,000 150,000
1398/12/12 4,100,000 0