لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 3.4
وزن: 13 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 3,500,000 0
1399/04/14 3,500,000 0
1399/04/11 3,500,000 0
1399/04/10 3,500,000 0