لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 4,600,000 0
1398/12/20 4,600,000 0
1398/12/13 4,600,000 150,000
1398/12/12 4,750,000 0