02154103تلفن تماس

ورق روغنی ضخامت: 0.2

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.2
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
37,900
0
1396/09/26

ورق روغنی ضخامت: 0.3

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.3
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
35,500
0
1396/09/26
0.3
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
32,000
500
1396/09/25
0.3
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
32,000
500
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 0.4

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.4
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
34,400
0
1396/09/26
0.4
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
32,000
0
1396/09/25
0.4
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
32,000
0
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 0.45

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.45
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
34,100
0
1396/09/26

ورق روغنی ضخامت: 0.5

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.5
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,800
0
1396/09/26
0.5
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
31,000
500
1396/09/25
0.5
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
31,000
500
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 0.55

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.55
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,600
0
1396/09/26

ورق روغنی ضخامت: 0.6

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.6
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,300
0
1396/09/26
0.6
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
31,000
0
1396/09/25
0.6
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
31,000
0
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 0.7

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.7
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,000
0
1396/09/26
0.7
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
29,700
0
1396/09/25
0.7
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
29,700
0
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 0.8

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.8
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,000
0
1396/09/26
0.8
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,500
0
1396/09/25
0.8
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,500
200
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 0.9

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
0.9
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,000
0
1396/09/26
0.9
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,500
0
1396/09/25
0.9
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,500
200
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 1

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
1
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,000
0
1396/09/26
1
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,700
200
1396/09/25
1
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,700
200
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 1.25

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
1.25
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,000
0
1396/09/26
1.25
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,800
200
1396/09/25
1.25
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,800
200
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 1.5

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
1.5
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,000
0
1396/09/26
1.5
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,800
200
1396/09/25
1.5
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,800
200
1396/09/25

ورق روغنی ضخامت: 2

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
2
1000
هفت الماس
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
33,000
0
1396/09/26
2
1000
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,800
200
1396/09/25
2
1250
غرب آسیا
ورق روغنی رول ST12 کارخانه
30,800
200
1396/09/25

ورق هایی که با تکنولوژی نورد سرد تولید می شوند را اصطلاحاً ورق روغنی می نامند. استفاده از نورد سرد در تولید ورق روغنی موجب بالا رفتن کیفیت ظاهری ورق های نورد شده می شود. به همین علت از این ورق ها در مواردی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می دهد بیشتر استفاده می شود. ورق های روغنی بسته به آلیاژی که در آنها به کار رفته و همچنین عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی آنها به سه دسته کلی تقسیم می شوند. ورق روغنی st12  ، ورق روغنی st13 ، ورق روغنی st14 که به ترتیب ورق های معمولی، نیمه کشش و فوق کشش هستند.

در بازار ایران ورق های روغنی کارخانه های مختلفی موجود می باشد ازجمله: ورق روغنی فولاد مبارکه ، ورق روغنی هفت الماس ، ورق روغنی فولاد غرب ، ورق روغنی فولاد درخشان و همچنین محصولات وارداتی اعم از: ورق روغنی قزاق، ورق روغنی کره، ورق روغنی چینی و ورق روغنی هند ایثار. قیمت ورق روغنی تولید کنندگان مذکور بسته به کیفیت و تقاضای بازار برای آنها متفاوت است.

قمیت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی در حالت کلی متاثر از قیمت آهن آلات و فولاد می باشد اما به نسبت آنها کانال قیمتی آن نوسان کمتری دارد به نوعی که برای ورق روغنی ما شاهد نوسان روزانه کمتری هستیم. قیمت نهایی ورق روغنی برای مصرف کننده نیز از محاسبه المان های اصلی و تشکیل دهنده این محصول نشات می گیرد،  المان های چون قیمت های جهانی سنگ آهن، قیمت سوخت و انرژی به ویژه نفت و هزینه های حمل و نقل کالا و همچنین میزان تورم جهانی و سایر فاکتور های تاثیرگذار. تقاضای بیشتر این محصول که منجر به خرید ورق روغنی در حجم بالا می شود نیز بر قیمت آن تاثیر گذار است.بررسی لیست قیمت ورق روغنی کارخانه های مختلف می تواند در تصمیم گیری نهایی خریداران برای خرید مفید واقع شود. قیمت روز ورق روغنی را می توانید از لیست قیمت ورق روغنی در سامانه اینترنتی آهن پرایس که به صورت روزانه قرار داده می شود مشاهده کنید. فروش ورق روغنی در مجموعه آهن پرایس با مناسبترین قیمت و به صورت رقابتی و در تناژها بالا، فروش ورق روغنی به قیمت کارخانه انجام می گیرد.

 

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید