در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت تسمه آهن تهران

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
5
قیمت تسمه آهن عرض6000×20 ضخامت 5 کارخانه تهران -
6000×20
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
6
قیمت تسمه آهن عرض 6000×20 ضخامت6 کارخانه تهران -
6000×20
26,800 24,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
6
قیمت تسمه آهن عرض 6000×30ضخامت6 کارخانه تهران -
6000×30
26,800 24,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
6
قیمت تسمه آهن عرض 6000×40 ضخامت6 کارخانه تهران -
6000×40
26,800 24,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
6
قیمت تسمه آهن عرض 6000×50 ضخامت6 کارخانه تهران -
6000×50
26,800 24,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

تسمه آهن تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!