قیمت سیم آرماتور تهران

لیست قیمت روزانه فروش سیم آرماتور کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت سیم آرماتور تهران 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1.5
32,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
2.5
32,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
3
32,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
4
32,0000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

سیم آرماتور تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!