در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوازم داربست بنگاه تهران 1402/07/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

قیمت رابط 17 سانتی

کارخانه بنگاه تهران - جدول وزن
35,000 32,110 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
1

قیمت رابط 20 سانتیمتری

کارخانه بنگاه تهران - جدول وزن
38,000 34,862 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
1

قیمت H بست

کارخانه بنگاه تهران - جدول وزن
71,000 65,138 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
1

قیمت بست تک پیچ

کارخانه بنگاه تهران - جدول وزن
42,000 38,532 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
1

قیمت بست داربستی سنگین

کارخانه بنگاه تهران - جدول وزن
61,000 55,963 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
1

قیمت بست داربستی سبک

کارخانه بنگاه تهران - جدول وزن
55,000 50,459 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
1

قیمت بست گردون

کارخانه بنگاه تهران - جدول وزن
72,000 66,055 0 تومان
1402/07/10
توضیحات

-

لوازم داربست بنگاه تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!