قیمت میلگرد ساده نطنز

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه نطنز

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد ساده نطنز 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6.5
28,1000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

میلگرد ساده نطنز

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!