در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی آونگان 1402/09/08

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه آونگان - 93 کیلوگرم
100×100
23,250 21,330 0 تومان
1402/09/08
توضیحات
12

قیمت نبشی 12 میل ابعاد 120×120

کارخانه آونگان - 123 کیلوگرم
120×120
23,250 21,330 0 تومان
1402/09/08
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

نبشی آونگان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!