در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت هاش ترک

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت هاش10 سبک بنگاه تهران کارخانه ترک -
66,000 60,000 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت هاش10 سنگین بنگاه تهران کارخانه ترک -
66,000 60,000 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت هاش12 سبک بنگاه تهران کارخانه ترک -
66,000 60,000 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت هاش12 سنگین بنگاه تهران کارخانه ترک -
66,000 60,000 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت هاش14 سبک بنگاه تهران کارخانه ترک -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت هاش20 سبک بنگاه تهران کارخانه ترک -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت هاش22 سنگین بنگاه تهران کارخانه ترک -
70,000 63,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
24
قیمت هاش 24 سبک بنگاه تهران کارخانه ترک -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
24
قیمت هاش24 سنگین بنگاه تهران کارخانه ترک -
70,000 63,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت هاش 28 سبک بنگاه تهران کارخانه ترک -
70,000 63,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت هاش28 سنگین بنگاه تهران کارخانه ترک -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
40
قیمت هاش40 سنگین بنگاه تهران کارخانه ترک -
71,000 64,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

هاش ترک

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!