در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت پروفیل صنعتی ایران 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6
قیمت پروفیل صنعتی6 میل ابعاد200×200 کارخانه ایران - 460 کیلوگرم
200×200
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت پروفیل صنعتی 8 میل ابعاد 140×140 کارخانه ایران - 422 کیلوگرم
140×140
47,000 42,727 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت پروفیل صنعتی 8 میل ابعاد 200×200 کارخانه ایران - 604 کیلوگرم
200×200
47,000 42,727 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت پروفیل صنعتی 10 میل ابعاد 140×140 کارخانه ایران - 553 کیلوگرم
140×140
49,000 44,545 1,500 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت پروفیل صنعتی 10 میل ابعاد 200×200 کارخانه ایران - 755 کیلوگرم
200×200
49,000 44,545 1,500 تومان
1403/03/01
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

پروفیل صنعتی ایران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!