ناودانی 6 متری سبک کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه فولاد تهران
ضخامت:
وزن: 29 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/24 76,000 9,400
1399/02/15 66,600 3,100
1399/02/02 63,500 800
1398/12/12 64,300 0