نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه نستا
ضخامت: 2.5
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/28 63,300 1,100
1398/11/21 62,200 1,000
1398/11/19 61,200 11,500
1398/09/14 49,700 0
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳