نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه نستا
ضخامت: 2.5
وزن: 9.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 17,200 100
1401/05/25 17,300 0
1401/05/24 17,300 0
1401/05/23 17,300 0