پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه صابری
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 89,000 1,000
1398/11/26 88,000 1,000
1398/11/23 87,000 4,000
1398/11/20 83,000 2,200
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳