نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آونگان
ضخامت: 12
وزن: 123 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 16,250 0
1401/05/12 16,250 0
1401/05/11 16,250 0
1401/05/10 16,250 0