پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه تهران شرق
ضخامت: 4
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/19 85,000 7,000
1398/11/07 78,000 0
1398/11/06 78,000 0
1398/11/05 78,000 0
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳