پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 120,000 5,000
1399/04/10 115,000 15,000
1399/03/24 100,000 9,000
1398/11/28 91,000 7,500