پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه جهان پروفیل
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/28 91,000 1,500
1398/11/27 89,500 1,000
1398/11/26 88,500 0
1398/11/24 88,500 4,000
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳